puzzledFalcon28756

Chiến lược vàng 24/10- 30/10

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng 24/10, chiến lược canh sell vùng 1800-1806. Chúng ta cùng đợi chờ tín hiệu để vào lệnh nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.