WyckoffianVietnam

GOLD - sẵn sàng điều chỉnh

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng tăng của Vàng là không bàn cãi. 1 nhịp tăng mạnh 500 pip từ vùng 1275 lên thẳng 1330 đã khẳng định sức mạnh của Vàng. Điều chúng ta cần thấy là sự điều chỉnh ngắn hạn để hấp thụ lượng supply xuất hiện trong 2 ngày qua. Vàng cần 1 đoạn sideway 1-2 ngày để tái tích lũy và sẵn sàng cho cú nhảy lên đỉnh cao tiếp theo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.