CaptainTeamFX

XU HƯỚNG VÀNG 13/5 - KHẢ NĂNG VÀNG VỀ 178x

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đầu tuần thì ad đã báo ae vàng vào trend dow.
Xu hướng gần nhất thì Vàng không thể quay về vùng giá đầu tuần 186x nên đã gãy mạnh về 181x.
Khả năng hôm nay vàng sẽ quy hồi về 1828-32 . khuyến nghị Sell ở vùng giá này SL 1837.
Xa hơn khi Vàng hồi mạnh lên 1841-45 - Điểm sell mạnh vàng về 178x.
Tín hiệu giao dịch phiên Á ( Buy 1818-22 SL 1816 TP 1828) .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.