utah0104

SELL NGẮN CẬU VÀNG

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chạm vùng kháng cự với sóng tăng ngắn dần cho thấy phe mua đang yếu có thể tham gia Sell giá hiện tại .Thần Linh Trader phù hộ :)))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.