Andy_Tonyfx

CƠ HỘI MUA VÀNG " Đỏ không mua Xanh lấy gì CHỐT LỜI "

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Buy Gold 1792
Sl 1786
TP 1800
TP 1808
TP 1815

SELL 1830-32
sl 1836
TP 1818
TP 1808
Chúc cả nhà giao dịch thắng lợi lớn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.