UnknownUnicorn33462838

Giao dịch vàng hôm nay, 3 level cần chú ý (cập nhật)

UnknownUnicorn33462838 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giao dịch vàng ngắn hạn
Chúng ta có 3 mức cần chú ý như chúng tôi đánh dấu ở biểu đồ trên.
Giá sau khi từ chối mức 1831 đã giảm và vàng có thể test các mức dưới trong tuần này

Chúng tôi chờ đợi giá điều chỉnh về khoảng 1812-1815 trước khi tiếp tục giảm thêm.
1792-1794
1780-1782
Và quan trọng nhất, 1772-1774.

Chú ý về ý tưởng giao dịch XAUUSD này
Nội dung chia sẻ, chỉ để tham khảo và học hỏi phân tích.
Không phải gợi ý đầu tư và giao dịch
Bình luận:
Nếu giá break mức 1812-1814 thì sẽ tiếp cận mức trên 1831-1834
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.