Cậu vàng hiện tại đã phá lên khỏi vùng sideway mà mình nhận định lần trước!

Hiện tại giá đang tiến lên vùng bán chính quanh mức giá 1815. mình sẽ chờ giá lên vùng này xem phản ứng thế nào, nếu có mô hình nến đảo chiều mạnh hoặc giá tạo cấu trúc giảm thì mình sẽ sell xuống.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!
Bình luận: mình đã TP được 2 R

Để tham khảo tín hiệu vào lệnh và xem video nhận định thị trường hàng ngày mời các bạn theo dõi Forex-You Can tại:
👉 Group Telegram: https://t.me/chat_forexyoucan
👉 Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCwV6kkQuE3VDR-lNvnOFMMQ