FAST-TRADING

GOLD hình thành mô hình sóng chéo ABCDE

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, sau khi tích luỹ quanh vùng đáy 173x thì GOLD đã bật tăng mạnh trở lại trong đêm, tuy nhiên trước đó chúng ta có lệnh giao dịch đã bị cắt lỗ do thị trường sau khi xác nhận mô hình vai đầu vai nhưng cuối cùng vẫn quay trở lại kiểm tra vùng đáy này thêm lần nữa trước khi bật tăng trở lại.

Hiện tại nếu quan sát cấu trúc sóng quanh vùng 1754 - 1758 sẽ thấy xu hướng đang có dấu hiệu chậm trở lại và quay trở lại với mô hình sóng chéo ABCDE, cho thấy khả năng sẽ có đợt điều chỉnh trong hôm nay nhưng chúng ta phải chờ 1 đợt sóng E phải hoàn thành trong chiều nay để chắc chắn mô hình này sẽ đúng, ngoài ra thì giá cũng đã chạy được 5 sóng kể từ khi tăng trở lại từ đêm qua.

Vì vậy chúng ta sẽ theo dõi quanh vùng 175x này, chờ giá breakout khỏi kênh giá nối B và D và có thể chờ Sell tại vùng 1754 - 1758 với mục tiêu ngắn hạn tại 1747 - 1749 (Điểm bắt đầu con sóng).

Có thể quản lý dừng lỗ tại 1762.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.