JaneDoan

Gold H4 Gía tiếp tục giảm

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sóng B đã hoàn thành.
Sóng C có thể bằng chiều dài sóng A hoặc surpass the lows made by A wave
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.