JaneDoan

Gold H4 Gía tiếp tục giảm

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sóng B đã hoàn thành.
Sóng C có thể bằng chiều dài sóng A hoặc surpass the lows made by A wave