SharkFollow

Mô hình Cá mập đã hình thành ? cơ hội Short

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

C = 1.618 XA --> đảo chiều từ 1959 và đang hình thành sóng đẩy để kết thúc sóng điều chỉnh (Y).
=======
Chiến lược giao dịch:
Chờ thoái lui về 0.3825 - 0.168 của sóng 3 tìm điểm Short
Mục tiêu 1: 1.13 XA (1808).
Lưu ý! nếu Sóng 4 hồi về 0.382 của sóng 3 sẽ cho khả năng sóng 5 mở rộng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.