GKFXPrimeVN

Chiến thuật kinh doanh XAUUSD

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp XAUUSD đang đi trong giai đoạn side way, khi thị trường thiếu những thông tin hỗ trợ

Tìm sell 1510, stop 1515, mục tiêu 1500

Tìm buy 1495, stop 1490, mục tiêu 1505

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.