WyckoffianVN

VÀNG - tiếp tục mua kênh dưới

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Như đồ thị, giá vàng tiếp tục được hỗ trợ ở vùng 1504-1508. Mặc dù KLGD đã giảm đi thể hiện sự rút lui dần của LÁI trong việc MUA vào, nhưng có vẻ như giá vàng vẫn chưa sẵn sàng để quay lại kiểm định vùng giá 148x.
Mặt khác, đồ thị W1 và D1 đã cung cấp 1 số dấu hiệu cảnh báo điều chỉnh, do vậy chúng ta không tích cực mua vào nữa mà sẽ tập trung tìm kiếm những setup bán ra ở các cùng giá cao - 1515 hoặc 1525.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.