tradingpro2012

Cậu Vàng sẽ test kháng cự quanh 147x trước khi giảm trở.

Giá lên
tradingpro2012 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chúc mừng ACE đã chốt lời thành công gần 20 giá với lệnh mua gold ở 1446-1447.
Hôm nay là một ngày tin mạnh, Tâm điểm của phiên hôm nay là tin CPI của mỹ và điều trần của chủ tịch FED trước thượng viện, như thường lệ trong những phiên điều trần của chủ tích FED Gold thường được hỗ trợ tăng giá do khi điều trần trước lưỡng viện những số liệu kinh tế thực về nền kinh tế mỹ sẽ được công bố và nó thường không được đẹp như thông tin được công bố trong các cuộc họp báo hay phát biểu của Chủ tịch FED tại các diễn đàn.
Xét theo pTKT Cậu Vàng có nhịp hồi trở lại 1472 - 1474 trước khi đảo chiều test lại hỗ trợ 1456 - 1458. Trong trường hợp tăng giá mạnh nhất Câu Vàng có thể tìm đến vùng kháng cự mạnh 149 -1481 trước khi trở lại quỹ đạo giảm với mục tiêu tìm về vùng giá 141x. Do vậy chiến lược chính của chúng ta hôm nay sẽ là canh cao để bán.
Chiến lược giao dịch ngày 13/11 : Sell 1473 dừng lỗ 1478 chốt lời 1460; Sell 14479 -1481 dừng lỗ 1486,5 chốt lời 1450
Buy 1448 -1449 dừng lỗ 1443,5 chốt lời 1465 -1470
Bình luận:
Update chiến lược ngày 14/11 : Hủy lệnh sell 1473, duy trì lệnh sell 1479 - 1481 dừng lỗ 1486,5 chốt lời 1460 -1450

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.