tienminhnguyen

Giao dịch hôm nay của XAUUSD

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Thứ 2 không không có sự kiện quan trọng, Chúng ta giao dịch theo biên giá và kháng cự theo khung m30 khuyến cáo giao dịch từ 5:00 - 19:00 Ngày 18.9.2023
BUY:1915.5-1919.5 SL:1914 TP: 1921, 1924, 1928
SEL:1931-1934 SL:1936 TP:1927, 1923, 1919

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.