UnknownUnicorn4548749

Vàng chính thức bước vào trend giảm W1- Về 1700 và xa hơn 1560

Giá xuống
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng chính thức bước vào trend giảm W1- Về 1700 và xa hơn 1560
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.