hailnforex

XAUUSD sell ngay

Giá xuống
hailnforex Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Bán GOLD 1427 limit 1434 sl 1440 tp 1400 tp2 1384
Bình luận:
GOLD đang 1422 được 50pip dịch sl entry
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.