ntp_trade

Tắt máy đi và đừng nhìn chart cậu Vàng (XAUUSD) sáng nay nữa :D

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đừng nghe thầy bà nào phân tích vào lệnh thời điểm này (sáng nay) cả. Mình đã xuống tận khung m1 để tìm kiếm điểm giao dịch nhưng với quả Gap to chà bá thế kia cộng thêm volume giao dịch đì đẹt thì khá khó để phân tích.
Hiện tại ai cố chấp có thể săn các lệnh Buy hồi được. Nhưng nhìn chung thì không nên vào lệnh vì rất rủi ro.
Vậy mình sẽ chờ đợi điều gì?
1, Lấp Gap
2, Bao giờ thì Hà Nội hết nồm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.