NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường giá vàng 4.1.2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
giá vàng có tín hiệu hồi lúc 1h sáng trở đi
các vùng giá hỗ trợ 1799,1800
biên độ phản ứng là từ 3-5 điểm scaping
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.