GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch XAUUSD

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
CẶp XAUUSD vẫn trong cấu trúc tăng trong trung hạn, tuy nhiên ngắn hạn có khả năng điều chỉnh giảm

Tìm sell quanh mức 1535, stop 1540, mục tiêu 1515

Tìm buy quanh mức 1510, stop 1507, mục tiêu 1535

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.