GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch XAUUSD

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
CẶp XAUUSD vẫn trong cấu trúc tăng trong trung hạn, tuy nhiên ngắn hạn có khả năng điều chỉnh giảm

Tìm sell quanh mức 1535, stop 1540, mục tiêu 1515

Tìm buy quanh mức 1510, stop 1507, mục tiêu 1535

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch