FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Phiên ngày hôm qua Vàng tiếp tục tăng nhưng vẫn chưa qua khỏi vùng giá 1800, sáng hôm nay có điều chỉnh nhẹ, nhưng xu hướng vẫn là tăng.
BUY XAUUSD giá 1787-1788
SL: 1785
TP: 1793-1798
Lưu ý: Quản lý vốn, đi đúng volume tài khoản.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.