Only_Gold

Giao dịch vàng hôm nay 5/1, giá sẽ test các level ở trên?

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giao dịch vàng hôm nay 5/1
Giá đã tiếp cận mức Target min theo P&F (1815-1816)
Nhiều khả năng sẽ test lại mức giá 1819-1820, phá vỡ sẽ hướng tới các mức cao hơn.
Giao dịch ở trong Range thì cần quan tâm tới việc giá phản ứng với các level, giá từ chối thì tìm Entry bán xuống các mức dưới và ngược lại.

Vị thế buy tốt nhất ở trong phạm vi tích luỹ của Wyckoff.
Hôm nay có thể chờ đợi giá điều chỉnh về 1809-1810

Chú ý về ý tưởng giao dịch vàng này
Nội dung chia sẻ để tham khảo và học hỏi.
Không phải gợi ý đầu tư và giao dịch.