GKFXPrimeVN

Chiến lược swing cho Gold

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang thể hiện cấu trúc tang trong ngắn hạn

Canh buy 1415, stop 1395, mục tiêu hướng đến 1440
đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch