GKFXPrimeVN

Chiến lược swing cho Gold

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang thể hiện cấu trúc tang trong ngắn hạn

Canh buy 1415, stop 1395, mục tiêu hướng đến 1440
đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.