Samurai_FX_VN

Kế hoạch săn chó vàng ngày 15-9-2021

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng đang trong giai đoạn hiệu chỉnh. Sóng A đi theo 5 nhịp sóng, sóng B đã đi được 2 sóng a và b theo mô hình sóng phẳng mở rộng. Hiện tại đang hoàn thành nốt sóng c với 5 nhịp sóng. hiện tại đã đi được sóng 1,2,3. đang điều chỉnh sóng 4 chuẩn bị lên sóng 4. Mục tiêu giá của sóng này là vùng giá 1808-1815. Và cách đếm sóng hiện tại sẽ bị phủ định khi sóng 5 dài hơn sóng 3, vì sóng 1 đã dài hơn sóng 3, và trong sóng đẩy thì sóng 3 không được phép là sóng ngắn nhất)
Vậy nếu giá vượt qua 1820-1823 thì coi như chúng ta đã sai. Vì vậy điểm dừng lỗ 1825 là phải thanh lý lệnh.
Vì nhịp điều chỉnh này hoàn toàn có thể điều chỉnh về mức giá cao hơn, thậm trí tối đa có thể lên tới 1835. Nên một khi chúng ta xác nhận là đã sai thì buộc phải cắt ngay và luôn.
Mục tiêu kì vọng cho lần Sell này là 1.68 lần chiều dài sóng A. tức là khoảng 1730-1732.(mục tueeu này chỉ đúng khi giá đảo chiều theo đúng dự kiến.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.