FAST-TRADING

GOLD kết thúc sóng IV tại 1890 - 1900

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên đêm qua, GOLD tiếp tục rơi về vùng hỗ trợ tiếp theo 1890 - 1900, tại khu vực này, khả năng Cậu sẽ có xu hướng tích luỹ và hồi phục trong đêm nay khi giá đã chạy đủ 5 sóng lớn (1-2-3-4-5) và 5 sóng con (I-II-III-IV-V).

Nếu quan sát thì trước khi giá đảo chiều thì cần phải có tích luỹ mẫu đảo chiều tại vùng này, chúng ta có thể cân nhắc Buy ngắn hạn quanh vùng 1890 - 1900 với mức mục tiêu dự kiến quanh 1913 - 1920.
Tuy nhiên, lưu ý rằng, áp lực bán của VÀNG vẫn còn khi xu hướng vẫn đang có chiều hướng tăng trong cuộc họp FOMC vào ngày 4/5 tuần sau. Khuyến nghị hạ volume xuống 1/2 trước khi ra lệnh.

Có thể quản lý dừng lỗ tại 1883.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Instagram: chungkhoan.fast
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.