huan162

GOLD 09/01 -> 15/01 Phân tích theo PP Bob volman

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
có 2 kịch bản cho tuần tới .
1. chờ giá tạo 1 cú nén giữa đường hỗ trợ dưới và đường EMA đến khi giá đi đến khi xuất hiện thanh nến lấp đầy khoảng hở của EMA và HT để sell (30%)
2. Hiện tại giá đã tạo 1 khối giằng co dày đặc xuất hiện Fakey tăng giá chờ giá vượt lên EMA tạo nên 1 cú tích lũy động lượng để buy (60%)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.