AmberForexGold

phân tich vàng ngắn hạn

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng hiện đang nằm dưới đường xu hướng quan trọng. Nếu giá vàng chạm vào đường xu hướng đỏ, chúng ta có thể sell mà không có nhiều thay đổi về điều kiện thị trường.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.