smallturtle

Bán XAU/USD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
H4: Cấu trúc giảm, giá hồi lên tiếp cận trendline giảm với động lượng yếu => Sell, mục tiêu 1767, Cắt lỗ 1799.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.