Forex-YouCan_BanCoThe

XAUUSD

Giá xuống
Forex-YouCan_BanCoThe Pro+ Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- H4 giá đang trong xu hướng giảm và đang phản ứng tại trend giảm
- H1 giá đang tiếp cận vùng bán chính

Nhận định: Mình sẽ chờ M15 tạo cấu trúc giảm khoặc có mô hình nên đảo chiều thì sẽ cân nhắc để tìm cơ hội sell xuống.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành với Forex - You Can
Bình luận:
Cậu đã đi đúng nhận định và các bạn trong kênh của mình đã vào 1 lệnh sell tại 1790, SL 1796, TP 1773.
Bình luận:
Cậu thương, đã TP 3 R

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.