OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sell limit đã khớp

giá entry : 1832.367
Sl 1840.100
Tp 1797.463
RR 4.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.