ThinhDinhManh

XAU/ USD tiếp

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau phiên tăng mạnh, XAU/USD đã điều chỉnh về 1527, và bắt đầu tích lũy đi lên.
Đường MACD đang có xu hướng cắt đi lên, đưa giá XAU/USD tăng lên.
Do XAU/USD có vùng cản giá lên sẽ phá cả tiếp tục xu hướng của mình đến TG:1600.
SL 1527 là an toàn cho cả 2 chiều.
Tỉ lệ R:R = 1:4.
Bình luận: Gió đã đảo chiều XAU/USD về 1518usd