ThinhDinhManh

XAU/ USD tiếp

Giá lên
ThinhDinhManh Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau phiên tăng mạnh, XAU/USD đã điều chỉnh về 1527, và bắt đầu tích lũy đi lên.
Đường MACD đang có xu hướng cắt đi lên, đưa giá XAU/USD tăng lên.
Do XAU/USD có vùng cản giá lên sẽ phá cả tiếp tục xu hướng của mình đến TG:1600.
SL 1527 là an toàn cho cả 2 chiều.
Tỉ lệ R:R = 1:4.
Bình luận:
Gió đã đảo chiều XAU/USD về 1518usd

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.