ShaneHua

XAU/USD: Kịch bản 2- Ngày 6/2/2022

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Góc nhìn trung hạn- dài hạn
Kịch bản thay thế thứ nhất cho XAU/USD(Giảm giá), tuy nhiên hãy cẩn trọng trước sự FOMO của đà bán tháo, đằng sau sóng hiệu chỉnh luôn là một sóng động lực mạnh mẽ!

Vẫn còn có nhiều kịch bản thay thế và kịch bản chính(xác suất cao), hãy theo dõi tôi để nhận được các cập nhật mới nhất về kịch bản giao dịch sóng Elliott và thông tin từ hành động giá.
---
Have a nice day!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.