WAVETRADER-LINH

GOLD Mô hình Double Zigzac

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch bản sóng Elliott
- Sóng Double Zigzac (WXY)
- Sóng W dạng zigzac a-b-c
- Sóng X dạng tam giác a-b-c-d-e
- Sóng Y đang hình thành dạng a-b-c
=> BÁN XUỐNG CHO VÀNG THEO SÓNG C TRONG SÓNG ZIGZAC Y (a-b-c).
* Có gì thắc mắc cứ hỏi nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.