BestSC

Hoàn Thành - Hoạt Động Chính - Sự Tăng Trường Trong Kế Hoạch

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Sự tăng trưởng có trong kế hoạch, tôi đã đánh dấu và lưu ý ờ các xuất bản. Tôi sẽ nhắc lại nó ở bên dưới.
- Kháng cự gần tại 1848 bị phá vỡ và giá hướng đến đường xu hướng (1).
- Xu hướng (1) bị phá vỡ chúng ta mua vào nhiều hơn. Sự phá vỡ được xác nhận bằng hoạt động bên trên điểm giá 1865, mua sau khi điều chỉnh kỹ thuật xảy ra.
- Xu hướng (1) cũng là áp lực chính ngăn cản diễn biến tích cực của giá Vàng.
Tôi sẽ nhắc lại những xuất bản cho thấy việc Lá Cờ đã hoạt động ra sao trong khoảng thời gian qua.

Nhà xuất bản, sáng lập Chuyensaugold.com
Group: www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Telegram: t.me/csg2019
Zalo: zalo.me/g/ntjftr594
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.