NguyenThang33

Phân tích XAU/USD - Xu hướng Long - M15

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp Vàng đang hot, nên là phân tích mô hình Vai Đầu Vai, phân tích trên khung M15, nếu đúng giá chạy theo mô hình, khả năng Vàng sẽ bật lên tại 1224. Anh em cùng theo dõi xem nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.