PKTeam

Canh short tiếp GOLD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD sẽ sớm tiến về các vùng demand 1484 1469
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.