chanhdoan0909

CANH SELL VÀNG - ĐÃ XÁC NHẬN MÔ HÌNH ĐẢO CHIỀU VAI ĐẦU VAI

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Như đã dự báo trong tuần trước vàng sẽ giảm khi có xu hướng hình hình mô hình đảo chiều vai đầu vai. Hôm nay thị trường chính thức xác nhận mô hình vai đầu vai đã hình thành. Mục tiêu canh sell đẹp tại đường cổ trước đó .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.