hangnq0846123366

GOLD: NHỊP GIẢM CHƯA KẾT THÚC!

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAU bắt đầu con sóng giảm điều chỉnh từ 1917 và khả năng đang đi theo lộ trình đủ 5 sóng mới kết thúc con sóng giảm điều chỉnh. SÓng 2 hồi ở mốc 1832 khi sóng 1 về quá sâu 1755( trước đó mình dự vùng sóng 1 buy lên ở 1795-1800 lên lưu ý mốc hồi 1860. Do giảm quá sâu nên mốc hồi kì vọng 1860 ko chạm đến). Hiện nay, có thể thấy sóng 4 tại giá trị 1780/1782 đang ở ngưỡng giữa fibo 61.8-76.4 sóng 3. . Tại giá trị này RSI (D1) vẫn < 50. Tín hiệu Sell vẫn hiện hữu. Death cross (D1) cũng đã xuất hiện trước đó vài ngày và vẫn đang duy trì. Đây là mốc ae có thể SELL hold về TP như hình vẽ. Goodluck ae!
Plan: Sell 1780-1793, SL 1800, TP 1680
Thời gian dự kiến : 6-12/9

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.