tradafx

Nhận Định Forex 14/6: Thị Trường Sideway Chờ Tin Lãi Suất FED

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhận Định Thị Trường Forex 14/6: Thị Trường Sideway Chờ Tin Lãi Suất FED

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.