Valentiojs

SELL GOLD

Giá xuống
Valentiojs Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng đang tích lũy tại MA50, mình hi vọng giá sẽ đẩy lên vùng Fibo 0.618 để mở 1 lệnh sell đẹp.
Đây có thể là nhịp tăng cuối cùng của vàng trước khi downtrend.
Xu hướng:
1H Bearish
4h Bullish
1D Bearish
Bình luận:
Giá đã đạt TP nhưng mình vẫn sẽ chờ 1 xu hướng dài hạn hơn.
Bình luận:
Tại D1, cho tín hiệu sell, mình sẽ chỉ canh sell tại thời điểm này.
Kỳ vọng giá xuống vùng 1420.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.