GAMOFX

GOLD plan nửa đầu năm 2023

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
video này chia sẻ GOLD đầu năm 2023
đồng thời giải thích ví dụ về TIMEMING và các áp dụng như nào cho chuẩn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.