PKTeam

Lướt sóng: Canh sell NZDUSD

Giá xuống
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD đang trong 1 kênh giảm giá.
Phía trên là vùng kháng cự khá tốt trên đồ thị 1 giờ.
Canh sell tại vùng kháng cự.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.