OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
OANDA:XAUUSD
Trade bán vàng lần 2 hôm qua của tôi dừng lỗ.
Hôm nay vàng lại có dấu hiệu phục hồi, nên tôi lại tiếp tục view tăng cho vàng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.