FAST-TRADING

GOLD đang có sóng 5 kéo dài

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên đêm qua, GOLD tiếp tục chịu áp lực bán mạnh sau khi hoàn thành mẫu sóng FLAG A-B-C tại 1707 và đã thủng vùng hỗ trợ ngắn hạn 1690 - 1693.

Nếu đánh nhãn sóng kể từ đợt giảm đêm qua thì con sóng 5 đang có dạng kéo dài, trong con sóng này hiện tại đã chạy được 3 sóng nhỏ bên trong và dự kiến sẽ còn 2 đợt sóng IV và V trong hôm nay.

Nếu xem xét giao dịch thì ta có thể cân nhắc Sell quanh vùng 1690 - 1693 với mục ngắn hạn quanh 1681 - 1685. Có thể quản lý dừng lỗ tại đình sóng I (1700).

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.