Leadership

Buy Vàng bất chấp

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Với tình hình chính trị như hiện tại thì vẫn có thể buy vàng mọi giá, đợt sóng này chắc cũng có vô số các Trader kiếm được tiền.

Xin chúc mừng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.