Bananawave

Vàng đang ủng hộ đi xuống cho tuần sau

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chúng ta đã có sự suy giảm khá rõ ràng sau khi chạm ngưỡng kháng cự 1834.
Đợi giá phá vỡ vùng 1781 chúng ta sẽ có dấu hiệu xác nhận tiếp tục giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.