tonyminh001

Plan Gold 17/11

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược giao dịch chiều nay ta nương theo sóng chính, tìm entry sell khi pull back lại vùng break trước đó hoặc bắt điểm đảo chiều:
14-15h30 giá ở 49 thì buy quanh 48.4 sl 46 tp 59-63
Nếu tăng luôn ở giá hiện tại thì chờ sell 14-15h30 quanh 62.6 sl 65 tp 52-48-40
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.