Giavangvietnam

Gold (06/03/2023): Vẫn là nhịp TĂNG hồi

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tuần này khả năng cao vẫn sẽ ưu tiên lệnh BUY.

Chart day: Sóng tăng hồi

(A) Sóng giảm mạnh

(B) Bò tùng xẻo (Sideway Down) - tạo đáy


Hiện tại, Gold đang trong 1 con sóng tăng.

Chưa có 1 dấu hiệu nào kết thúc cho con sóng này cả. Vì thế, kèo ưu tiên vẫn sẽ là kèo BUY.

Chart H4: List kèo

Rung lắc mạnh đè giá xuống vùng 184x, thậm chí thọt xuống 183x. Tạo đáy và lù lù đi lên.


Quan điểm cá nhân

Chưa đủ cơ sở để khẳng định Vàng trở lại với Sóng tăng dài hạn.

2 vùng SELL đủ để chúng ta đánh được


Tôi sẽ update kèo chi tiết sau nếu có.

Chúc bạn tuần mới thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.