Hong_Hoang_Trading_Group

SELL XAUUSD 28/12/2021

Giá xuống
Hong_Hoang_Trading_Group Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell GOLD 1914 1/2 vol sl 1816,6 tp 1793
Nhớ quản lý vốn, tuân thủ sl
Giao dịch được đóng thủ công:
Chạy âm 5 pip
Bình luận:
sell GOLD 1814, sr mình nhầm ạ hihi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.