nguyenhuuductrader

PTKT vàng phiên Mỹ

nguyenhuuductrader Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Canh BUY vàng 1186 sl 1176 TP 1240
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.