anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 09/01/2022

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược ngắn hạn: Chờ tín hiệu giảm tại các vùng supply để sell
Vào khung nhỏ hơn để xem thiết lập LL, HH

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.